друга година – зубни техничари

Хетеротрофни протисти

Животињска ткива

Упоредни преглед сиситема органа животиња

Advertisements

Механизми еволуционих процеса

Еволуција органских врста се заправо састоји у постепеној промени генетичке структуре популације тј. мењањем учесталости одређених генских алела . Механизми који доводе до тих промена су : мутације, миграције – проток гена, генетички дрифт, природна селекција . Они се још означавају као фактори еволуције Наставите са читањем

Постанак врста и теорија специјације

Група јединки истих морфолошких и физиолошких особина које могу да се укрштају и дају плодно потомство је дефиниција врсте.

 

У неким случајевима могуће је укрштати различите врсте али се  добија неплодно потомство.

ПР:укрштањем магарца и коња – настаје потомци који су стерилни. (Мазга– магарица и коњ, мула– кобила и магарац)

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ СУ РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛОВАНЕ  Наставите са читањем

Докази еволуције

На биохемијском нивоу:

Сва  жива бића грађена су од четири типа органских једињења: нуклеинске        киселине, протеини, масти, угљени хидрати

Цитохром протеин неопходан за аеробно дисање среће се и код бактерија и код мушица и код човека. што значи да се појавио код неког врло давног заједничког претка.

Нуклеинске киселине у свим организмима су грађене од четири типа нуклеотида, Различите врсте се разликују само  по броју и редоследу нуклеотида

Процеси репликације, транскрипције, транслације се на исти начин одвијају у свим организмима.  Наставите са читањем

Вируси

Вируси, у преводу живи отрови,  налазе се на  граници живог и неживог.

Нису жива бића јер немају ћелијску организацију, не могу да се хране, обављају метаболичке процесе и да се размножавају без присусутва других организама. Ван ћелије домаћина они не показују особине живих бића. Наставите са читањем

Индивидуално развиће човека

Женске бебе се рађају са око 2000000примарних ооцита у јајницима. Тај број се до седме године смањи на 300000, а од пубертета до менопаузе само 400 сазри и бива ослобођено у јајовод.

У јајовод се ослобађа секундарна ооцита , док тек по уласку сперматозоида се завршава мејоза II. Спајањем мушког иженског нуклеуса настаје зигот. Наставите са читањем

Гаструлација

После ступња бластуле, долази до низа активности у којима се мења облик и структурна организација лоптасте, овалне или дискоидалне бластуле при чему она стиче облик карактеристичан за животињу дате врсте. Овај процес се назива морфогенеза.
Гасрулација је процес образовања гаструле. Током гаструлације делови бластодерма доспевају у унутрашњост ембриона. За време овог процеса образују се три слоја ћелија (три клицина листа): Наставите са читањем