прва година

Тема: Хемијски састав ћелије

Хемијски састав ћелије

Тема: Прокариотска и еукариотска ћелија

Прокариотска ћелија

Ћелијска мембана

Једро – Nucleus

Ћелијске органеле

цитоскелет

Тема:Ћелијски циклус

Ћелијаки циклус

Митоза

Мејоза

Тема:Вируси бактерије

Бактерије

Вируси

тема: Морфологија биљних органа

Вегетативни биљни органи

репродуктивни биљни органи

тема:Екологија

Биоценоза и односи исхране у њој

Ekološki faktori

екосистем

Односи организама и спољашње средине

 

Advertisements