прва година

Тема: Хемијски састав ћелије

Хемијски састав ћелије

Тема: Прокариотска и еукариотска ћелија

Прокариотска ћелија

Ћелијска мембана

Једро – Nucleus

Ћелијске органеле

цитоскелет

Тема:Ћелијски циклус

Ћелијаки циклус

Митоза

Мејоза

Тема:Вируси бактерије

Бактерије

Вируси

 

Advertisements