Прва година СС

размножавање животиња

Оогенеза

Сперматогенеза

Типови јајних ћелија

Оплођење ( фертилизација)

Рани периоди ембрионалног развића браздање и бластулација

гаструлација

Ембрионалне адаптације

Индивидуално развиће човека

Advertisements