Полигенско наслеђивање – интеракцијe генских алела између гена

Постоје три основана типа интеракција међу генима:

  1. комплементарност – сарадња међу генима
  2. епистаза – спречавање дејства једног гена другим геном
  3. адитивност – сабирно дејство гена Наставите са читањем
Advertisements

ТИПОВИ НАСЛЕЂИВАЊА

Ако говоримо о моногенском наслеђивању, особина организма зависиће од интеракције генских алела у оквиру тог гена. Ми смо  помињали један тип интеракција то је доминантно-рецесиван. Наставите са читањем

Задаци ( примена правила наслеђивања)

1. Рупица у бради је доминантна особина. Пегавост је рецесивна особина. Ако један родитељ има рупицу у бради и није пегав (хетерозигот је за оба гена), док је други родитељ без рупице на бради и пегав  Какво се потомство очекује. Која је вероватноћа да њихово дете нема рупицу у бради?

Прво обележимо генске алеле који су одговорни за особине

А – Рупица у бради                                         Б – без пега

а – нема рупицу у бради                                б – пеге

Затим напишемо генотипове родитеља Наставите са читањем

Правила наслеђивања по Менделу

Генетика је наука која се бави наслеђивањем и варијабилношћу особина. Она проучава како се особине наслеђују, како се наследна информација преноси кроз генерације ћелија, како се одржава, испољава и мења.

Људи су од давнина примећивали да се особине преносе с родитеља на потомство, али механизам тог наслеђивања није био познат. Мислило се да се особине наслеђују тако што долази до мешања телесних течности родитеља, а тиме и до мешања, односно стапања родитељских особина у потомству. Наставите са читањем

НАУКОМ ДО ЗВЕЗДА

14.12.2012. године одржаће се манифестација под називом НАУКОМ ДО ЗВЕЗДА којом ће општина Звездара обележити дан науке. Централни догађај биће у Шестој  београдској гимназији од 11 до 14 часова.

 

 

Зуботехничка школа представиће се следећим садржајем:

1. Утицај боравка у космосу на људски организам – предавање

2. Генетски модификовани организми – за или против  – преедавање

3. Технологија зуботехничког материјала кроз креативну радионицу 

У оквиру овог  дела се планира организовање радионице под називом“ДА ЛИ ИМАМ ТАЛЕНАТ “, где би заинтересовани посетиоци могли да испробају своје вештине у моделовању зуба.

4. Занимљивости о зуботехничким материјалима и рад са њима – видео пројекција