Питања за годишњи тест из биологије за трећи разред ( прво полугодиште)

Питања за годишњи тест за трећу годину

1.      Грађа и улога протеина?

– основна  јединица грађе протеина је амино-киселина

– амино киселина су повезане пептидним везама у полипептидни ланац

Наставите са читањем

Питања за годишњи тест из биологије за први разред ( прво полугодиште)

Питања за годишњи тест

1.      Која је улога воде?

–          Вода је транспортер, средина где се одвијају бројне хемијске реакције, растварач, има значајну улогу и у терморегулацији

2.      Која органска једињења граде ћелију?

–          Угљени хидрати, липиди,протеини, нуклеинске киселине Наставите са читањем

мутације генске и хромозомске

Мутације

Хромозомске мутације – хромозомопатије

promene u broju hromozoma

Mутације  

Мутација је свака промена на молекулу ДНК која се наслеђује тј. преноси на потомство.

Промене могу захватити 1 или неколико нуклеотида или 1 или неколико гена, па и читаве хромозоме или гарнитуре хромозома.

Наставите са читањем

Извори генетичке варијабилности

Променљивост или варијабилност  можемо дефинисати као способност живих бића да стичу нове одлике под утицајем спољашњих фактора. Променљивост обезбеђује сталну појаву разлика међу живим бићима. У организму постоје генетички механизми који те разлике одржавају. Наставите са читањем