репродуктивни биљни органи

презентација    цвет плод семе

Advertisements

Вегетативни биљни органи

презентација  Корен стабло лист

Биљни органи се могу поделити на:

  • вегетативне ( корен, стабло, лист) – који учествују у исхрани билјке
  • генеративни – репродуктивни ( цвет, плод семе) – који учествују у размножавању Наставите са читањем

класификација биљака

Кормофите или биљке више телесне организације, образују ткива и органе (вегетативне и генеративне),  размножавају се полно и  бесполно  (спорама које настају у вишећелијским спорангијама).

У  животном циклусу постоји смена генерација (полне и бесполне). Бесполна биљка се зове спорофит а полна гаметофит. Живе претежно на копну. Наставите са читањем