екосистем

ekosistem презентација

Екосистем

представља јединство биоценозе и биотопа
Биоценоза је жива компонента екосистема а биотоп нежива

врсте интеракција које постоје измећу живих бића и неживе околине у екосистему

Advertisements

Биоценоза и односи исхране у њој

zivotna zajednica – презентација

Екосистем представља јединство живе и неживе природе  у коме се остварују основни животни процеси и активности живих бића. Живу компоненту сваког екосистема представља биоценоза или животна заједница а неживу биотоп или станиште Наставите са читањем

Генетичка структура популације

У природи јединке се не налазе појединачно већ у групама које насељавају одрећене просторе.

Популације  су групе јединки исте врсте, које насељавају одређени простор и између којих долази до репродуктивних односа тако да постоји стална размена генетичког материјала.

Свака популација има своју генетичку структуру. Неки генски алели су заступљенији, неки су ретки…..

Описати генетичку структуру популације значи установити учесталости одређених  генских алела или њихових комбинација. Наставите са читањем