Питања за годишњи тест из биологије трећи разред ( друго полугодиште)

  1. Шта су мутације?

Било која промена на молекулу ДНК која се наслеђује

2.   Како се деле мутације према величини промене?

Генске  – промена у једном или неколико нуклеотида, нпр Српаста анемија настаје заменом једног нуклеотида у гену за хемоглобин ( У хомозиготном стању је летална, а у хетерозиготном стању особа има Српасту анемију)

Хромозомске – промена у једном или неколико гена, или читавим хромозомима

3.       Како се деле  мутације према начину настанка?

Спонтане – настају као грешке при репликацији

Индуковане  – изазване су неким фактором спољашње средине ( хемијским, физичким, биолошким) Наставите са читањем

Advertisements

Питања за годишњи тест први разред ( друго полугодиште)

1. Грађа вируса!

  •  Вируси су изграђени углавном из две компоненте: нуклеинске киселине ДНК или РНК( тако да разликујемо ДНК и РНК вирусе) и протеинског омотача.
  • Протеински омотач вируса се назива капсид и грађен је од истоветних протеинских јединица – капсидомера
  • Омотач обезбеђује специфично препознавање и везивање вируса за површину ћелије домаћина Наставите са читањем