Водоземци

Размножавање и животни циклус

Размножавање полно. У развићу су ипак везани за воду. Оплођење је спољашње, полагање јајних ћелија и развиће ларви је везано за воду Животни циклус водоземаца обухвата стадијум ларве, који траје неколико месеци и живи у води, након кратког периода метаморфозе образује се јединка која  живи на копну. Одрасле јединке се враћају у воду да би ту полагале јаја, јајне ћелије су заштићене од исушивања омотачима.

Наставите са читањем

Advertisements

Мутације и наследне болести човека последица мутација

генске мутације  и наследне болести човека које су последице генских мутација

Хромозомске мутације – хромозомопатије и наследне болести човека које су последице хромозомских  мутација

Генетика човека

Mетоде изучавања у  генетици човека и кариотип човека

Генетика човека је део опште генетике који се бави законитостима наслеђивања у људској врсти. Пошто наследне девијације стоје у тесној вези са хромозомским или генским мутацијама које блокирају нормалан развитак или га скрећу са правог пута, неопходно је усмерити истраживања ка откривању и објашњењу механизама настанка наследних аномалија , с крајњим циљем да се спречи њихов развитак у току онтогенезе.

Истраживања у области генетике човека наилазе на многе тешкоће. Прво  човека није могуће подвргнути произвољном укрштању. Код њега полна зрелост наступа доста касно, мали број потомака, немогуће је уједначити услове живота свим потомцима, нема чистих линија, велики број хромозома…. Наставите са читањем

ХОРДАТИ

 

Хордати имају низ заједничких особина са неким групама бескичмењака нпр. билатералну симетрију, целомску дупљу која настаје ентероцелно као и код бодљокожаца, скелет са унутрашњим положајем који настаје од мезодерма, сегментисаност неких делова тела, ступањ трослојне гаструле у току ембрионалног развића. Али поред ових карактеристика имају низ других веома различитих особина од осталих безкичмењака. Наставите са читањем