Хемијски састав ћелије

nastavna jedinica 3 hemijski sastav celije proteini i masti

nastavna jedinica 5 nukleinske kiseline 1

nastavna jedinica 6 nukleinska kiselina 2

Хемијски састав ћелије

У хемијском погледу ћелија представља веома сложену творевину у чији састав улази читав низ органских и неорганских једињења.

У ћелији се налазе различити хемијски елементи који улазе у састав различитих једињења и који су у ћелији заступљени у другачијем проценту него у неживој пририди

Најзаступљеније неорганско једињење је вода, а органска једињења специфична за жива бића су угљени хидрати, масти ( липиди) протеини или беланчевине и нуклеинске киселине. Наставите са читањем

Advertisements

Нуклеинске  киселине

dnk nas 

 

Органске  материје које улазе у састав ћелије дајући јој својства живе материје то су угљени хидрати (шећери),масти (липиди), протеини (беланчевине) и нуклеинске киселине.

Нуклеинске киселине имају највећи значај у ћелији. Оне су носиоци наследне информације. Оне одређују специфичну грађу и функцију сваке ћелије.

Назив су добиле по томе што су смештене у једру –нуклеусу мада се РНК налази и ван једра. Наставите са читањем

Протеини – Структура и улога

Протеини су полимери. Састоје се извеликог броја мономера – амино киселина

Основне јединице у грађи протеина су амино киселине.  У састав протеина улази 20 врста амино киселина. Протеин може да садржи велики број амино киселина, и број могућих редоследа амино киселина је огроман, тако да постоји огроман број различитих молекула протеина.

Амино киселине садрже две хемијски активне групе:киселу карбоксилну групу (COOH) и базну амино групу (NH2) тако да у киселој средини реагују као базе, а у базној као киселине. Наставите са читањем