Оогенеза

Јајне ћелије се формирају у јајницима или оваријумима. Тај процес се назива оогенеза.

Мушки гамети су покретни, мањи, специјализовани да предају свој једарни садржај јајету За разлику од њих јајна ћелија  је  непокретно, крупније, не садржи само хаплоидно једро, већ и све остало што сачињава зигот.

Jаје садржи супстанце и изворе енергије који су неопходни за изградњу ембриона све до периода када  их он може сам продуковати.

Оогенеза се састоји из три фазе:

  • Размножавања – пролиферације
  • Раста
  • Сазревања

oogenez-_jpg Наставите са читањем

Сперматогенеза

Сперматогенеза се одвија у зиду семених каналића. Запошиње на ступњу ембриона, наставља се непосредно пре пубертета и траје током читавог живота. Сперматогенеза је релативно брз процес траје 60-65 дана

1-spermatogenesis Наставите са читањем