Индивидуално развиће човека

Женске бебе се рађају са око 2000000примарних ооцита у јајницима. Тај број се до седме године смањи на 300000, а од пубертета до менопаузе само 400 сазри и бива ослобођено у јајовод.

У јајовод се ослобађа секундарна ооцита , док тек по уласку сперматозоида се завршава мејоза II. Спајањем мушког иженског нуклеуса настаје зигот. Наставите са читањем

Гаструлација

После ступња бластуле, долази до низа активности у којима се мења облик и структурна организација лоптасте, овалне или дискоидалне бластуле при чему она стиче облик карактеристичан за животињу дате врсте. Овај процес се назива морфогенеза.
Гасрулација је процес образовања гаструле. Током гаструлације делови бластодерма доспевају у унутрашњост ембриона. За време овог процеса образују се три слоја ћелија (три клицина листа): Наставите са читањем

Ране фазе ембрионалног развића

Браздање је прва фаза ембрионалног развића.Тек што се заврши оплођење,  зигот бива захваћен низом митотичких деоба којима се брзо повећава број првих ембрионалних ћелија. Те прве митотичке деобе називамо браздањем. Ћелије које настају браздањем називају се бластомере. Браздање се карактерише брзим деобама које нису праћене растом ћелија . Наставите са читањем

Оплођење ( фертилизација)

Оплођење представља спајање јајне ћелије и сперматозоида при чему настаје зигот или оплођена јајна ћелија.

До  оплођења може доћи у спољашњој средини ( у води ) или у женским репродуктивним органима односно у јајоводу 

Поред тога јајна ћелија има способност да омогући да само један једини сперматозоид исте врсте продре у јајну ћелију. Наставите са читањем