друга година – зубни техничари

Хетеротрофни протисти

Животињска ткива

Упоредни преглед сиситема органа животиња

Advertisements

Механизми еволуционих процеса

Еволуција органских врста се заправо састоји у постепеној промени генетичке структуре популације тј. мењањем учесталости одређених генских алела . Механизми који доводе до тих промена су : мутације, миграције – проток гена, генетички дрифт, природна селекција . Они се још означавају као фактори еволуције Наставите са читањем

Постанак врста и теорија специјације

Група јединки истих морфолошких и физиолошких особина које могу да се укрштају и дају плодно потомство је дефиниција врсте.

 

У неким случајевима могуће је укрштати различите врсте али се  добија неплодно потомство.

ПР:укрштањем магарца и коња – настаје потомци који су стерилни. (Мазга– магарица и коњ, мула– кобила и магарац)

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ СУ РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛОВАНЕ  Наставите са читањем

Докази еволуције

На биохемијском нивоу:

Сва  жива бића грађена су од четири типа органских једињења: нуклеинске        киселине, протеини, масти, угљени хидрати

Цитохром протеин неопходан за аеробно дисање среће се и код бактерија и код мушица и код човека. што значи да се појавио код неког врло давног заједничког претка.

Нуклеинске киселине у свим организмима су грађене од четири типа нуклеотида, Различите врсте се разликују само  по броју и редоследу нуклеотида

Процеси репликације, транскрипције, транслације се на исти начин одвијају у свим организмима.  Наставите са читањем

Вируси

Вируси, у преводу живи отрови,  налазе се на  граници живог и неживог.

Нису жива бића јер немају ћелијску организацију, не могу да се хране, обављају метаболичке процесе и да се размножавају без присусутва других организама. Ван ћелије домаћина они не показују особине живих бића. Наставите са читањем

Последице укрштања у сродству

Бракови у сродству повећавају стопу хомозиготности. Што су родитељи у већем сродству то значи да имају сличнији генотип, односно исте генске алале на хромозомима. Тако да се повећава вероватноћа да ће се рецесивни мутирани гена наћи у хомозиготном стању, који се преносе кроз генерације али се не испољавају док се не нађу у хомозиготном стању. Наставите са читањем