Метиљи, пантљичаре

Велики метиљ је пљоснати црв који паразитира у жучним каналима и жучној кеси некада и у плућима и крвним судовима говеда, оваца, коња, свиња може и човека. Они су уједно и стални домаћини јер се у њима развија одрасла јединка.метиљ око усног отвора има снажну пијавку којом се причвршћује за домаћина.  Хермафродити су и продукује велики број јајашаца која изметом доспевају у спољашњу средину.

Када јаја доспеју у воду најчешће бару из њих се развија трепљаста ларва која се зове мирацидија. Она доспева у барског пужа. у њему се образује неколико ларвених облика ( спореоцисте, редије, церкарија ). Церкарија напушта барског пуза има репи којим плива, затим се причвршћује за неку биљку и ту прелази у метацеркарију( учаурен облик). Хранећи се овца или говече у себе уноси ларве метацеркарије из које се у телу говечета или овце развија одрасла јединка. Наставите са читањем

Механизми еволуционих процеса

Еволуција органских врста се заправо састоји у постепеној промени генетичке структуре популације тј. мењањем учесталости одређених генских алела . Механизми који доводе до тих промена су : мутације, миграције – проток гена, генетички дрифт, природна селекција . Они се још означавају као фактори еволуције Наставите са читањем

Постанак врста и теорија специјације

Група јединки истих морфолошких и физиолошких особина које могу да се укрштају и дају плодно потомство је дефиниција врсте.

 

У неким случајевима могуће је укрштати различите врсте али се  добија неплодно потомство.

ПР:укрштањем магарца и коња – настаје потомци који су стерилни. (Мазга– магарица и коњ, мула– кобила и магарац)

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ СУ РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛОВАНЕ  Наставите са читањем

Докази еволуције

На биохемијском нивоу:

Сва  жива бића грађена су од четири типа органских једињења: нуклеинске        киселине, протеини, масти, угљени хидрати

Цитохром протеин неопходан за аеробно дисање среће се и код бактерија и код мушица и код човека. што значи да се појавио код неког врло давног заједничког претка.

Нуклеинске киселине у свим организмима су грађене од четири типа нуклеотида, Различите врсте се разликују само  по броју и редоследу нуклеотида

Процеси репликације, транскрипције, транслације се на исти начин одвијају у свим организмима.  Наставите са читањем

Вируси

Вируси, у преводу живи отрови,  налазе се на  граници живог и неживог.

Нису жива бића јер немају ћелијску организацију, не могу да се хране, обављају метаболичке процесе и да се размножавају без присусутва других организама. Ван ћелије домаћина они не показују особине живих бића. Наставите са читањем