размножавање животиња

презентација   razmnozavanje zivotinja

Генетика човека

Mетоде изучавања у  генетици човека и кариотип човека

Генетика човека је део опште генетике који се бави законитостима наслеђивања у људској врсти. Пошто наследне девијације стоје у тесној вези са хромозомским или генским мутацијама које блокирају нормалан развитак или га скрећу са правог пута, неопходно је усмерити истраживања ка откривању и објашњењу механизама настанка наследних аномалија , с крајњим циљем да се спречи њихов развитак у току онтогенезе.

Истраживања у области генетике човека наилазе на многе тешкоће. Прво  човека није могуће подвргнути произвољном укрштању. Код њега полна зрелост наступа доста касно, мали број потомака, немогуће је уједначити услове живота свим потомцима, нема чистих линија, велики број хромозома…. Наставите са читањем

Питања за другу годину стоматолошке сестре оглед – прво полугодиште

 

1.      Грађа и улога протеина?

– основна  јединица грађе протеина је амино-киселина

– амино киселина су повезане пептидним везама у полипептидни ланац

улога протеина

Протеини су:

–          ензими ( убрзавају ток хемијских реакција)

–          антитела( штите организам од страних материја)

–          крвни пигменти ( транспортују О2 и СО2)

–          омогућавају контракцију мишића

–          хормони ( регулишу рад других органа и контролишу метаболизам) Наставите са читањем

Типови наслеђивања

Ако говоримо о моногенском наслеђивању особина организма зависи ће од интеракције генских алела у оквиру тог гена.Када се нађу различити генски алели на хомологим хромозомима они могу различито реаговати и у зависности од тога постоје три типа наслеђивања особина

1.   доминантно-рецесивано наслеђивање Наставите са читањем

Хромозомска основа наслеђивања

Молекул ДНК је у еукариотским ћелијама повезан са протеинима  који се називају хистони и заједно са нехистонским протеинима и мало РНК граде хроматинске нити или хроматински материјал. Хроматин се карактеристично боји па разликујемо две врсте хроматина: еухроматин део хроматина који се светлије боји и представља активан део ДНК, њега чине гени који су активни; хетерохроматин је део хроматина који се интензивније боји и он представља неактиван део ДНК, овај део је више спирализован.

Пред почетак деобе у ћелији долази до спирализације (паковања) хроматинских нити и постају видљиве творевине које се називају хромозоми.

hromoyomi Наставите са читањем

Протеини

 

Протеини су полимери. Састоје се извеликог броја мономера – амино киселина

Основне јединице у грађи протеина су амино киселине.  У састав протеина улази 20 врста амино киселина. Протеин може да садржи велики број амино киселина, и број могућих редоследа амино киселина је огроман, тако да постоји огроман број различитих молекула протеина. Наставите са читањем