Питања за другу годину – прво полугодиште

Наброј све филуме( типове) бескичмењака?

Сунђери, дупљари, паренхинатични црви( пљоснати црви и немертине), псеудоцеломате ( ваљкасти црви), мекушци, чланковити црви, зглавкари, бодљокошци

Како је грађено тело сунђера?

–          Сунђери се састоје од телесног зида који затвара шупњину ( спонгоцел). Телесни зид је прожет порама кроз које вода улази у тело и имају један отвор на врху – оскулум где избацују воду из организма. Наставите са читањем

Бодљокошци ( Echinodermata)

За разлику од осталих целомских организама бодљокошци су радијалне симетрије што је примитивна особина, али се сматра да је то секундарна карактеристика јер су њихове ларве билатерално симетричне. Несегментисани су и немају главени регион.

Живе искључиво у мору, на дну. Неки су су сесилни други се кречу пузањем или заривањем у подлогу.

bodljokozci Наставите са читањем

зглавкари (arthropoda)

Зглавкари су најбројнија група и најразноврснија. 80 % свих врста живих бића чине  Artropoda. Тело им је сегментисано и сегменти нису једнаки – хетерономна сегментација, сегменти се групишу у телесне регионе. Постоје три телесна региона:

глава(cephalon)

груди(thorax)

трбух(abdomen) Наставите са читањем

Annelida – чланковити црви

Чланковити црви су билатерално симетрични, целомски, сегментисани организми. Тело се састоји од једнаких сегмената- то је хомономна сегментација. Сегментација није ограничена само на површину тела већ захвата и унутрашње органе ( целом, нервни систем, екскреторни систем, мишићи ). Цревни систем није сегментисан. Оваква сегментација погодује заривању у подлогу и кретању кроз њу. Наставите са читањем

Mollusca-мекушци

Мекушци су веома бројни организми. Живе у морима, слаткој води,а има и сувоземних организама. Већином су биљоједи, али има и грабљивица и паразита.

Различитог су и изгледа и величине(0,5мм до 18м).

Мекушци су целомске протостомије, билатерално су симетрични, несегментисани организми.

Тело мекушаца састоји се од главе и трупа или утробне кесе(у њој су смештени унутрашњи органи и орган за кретање-стопало).Образују кречњачку љуштуру која делимично или потпуно обавија тело.Љуштуру лучи кожни набор који се назива плашт.Између плашта и тела налази се простор – плаштана дупља.

На глави су смештени чулни органи и усни отвор.Усни отвор води у усну дупљу затим иде ждрело, једњак, желудац, задње црево и анални отвор који се завршава у плаштаној дупљи.

Archimollusc-en.svg Наставите са читањем

Pseudocelomata , Nematoda – ваљкасти црви

Организми код којих се образује примарна телесна дупља називају се псеудоцеломате. Псеудоцеломатама припадају различите групе организама којима је заједничка особина да поседују псеудоцелом.

 Присуство дупље одваја унутрашње органе од телесног зида па је брже кретање јер рад мишића не утиче на рад унутрашњих органа. Разношење материја је ефикасније, а  има и  улогу хидрауличког скелета Наставите са читањем