Односи организама и спољашње средине

 презентација odnosi organizama i životne sredine

Први организми су настали у морској води

Били су веома једноставни  ( јеноћелијски, прокариоти, хетеротрофи, Анаероби)

Временом су се усложњавали, појавили су се колонијални организми па вишећелијски… биљке, животиње…

До усложњавања је долазило да би ефикасније  користили ресурсе животне средине. Непрекидно су освајали нови животни простор. Покретљивост је једна од  особина која им је омогућила да почну да насељавају нова станишта.

Та нова станишта су била другачија,  на њима су владали другачији еколошки услови. Да би могли да опстану морали су да се прилагоде. Наставите са читањем

Ekološki faktori

 

Svi činioci spoljašnje sredine koji deluju na živo biće i određuju uslove života na staništu predstavljaju ekološke faktore.

Dele se na biotičke i abiotičke.

BIOTIČKI FAKTORI

1. Uzajamni uticaji izmedju oraganizama

2. Uticaj  čoveka

3. Uticaj  živih bića na spoljašnju neživu sredinu Наставите са читањем

екосистем

ekosistem презентација

Екосистем

представља јединство биоценозе и биотопа
Биоценоза је жива компонента екосистема а биотоп нежива

врсте интеракција које постоје измећу живих бића и неживе околине у екосистему

Биоценоза и односи исхране у њој

zivotna zajednica – презентација

Екосистем представља јединство живе и неживе природе  у коме се остварују основни животни процеси и активности живих бића. Живу компоненту сваког екосистема представља биоценоза или животна заједница а неживу биотоп или станиште Наставите са читањем