Вегетативни биљни органи

презентација  Корен стабло лист

Биљни органи се могу поделити на:

  • вегетативне ( корен, стабло, лист) – који учествују у исхрани билјке
  • генеративни – репродуктивни ( цвет, плод семе) – који учествују у размножавању Наставите са читањем

класификација биљака

Кормофите или биљке више телесне организације, образују ткива и органе (вегетативне и генеративне),  размножавају се полно и  бесполно  (спорама које настају у вишећелијским спорангијама).

У  животном циклусу постоји смена генерација (полне и бесполне). Бесполна биљка се зове спорофит а полна гаметофит. Живе претежно на копну. Наставите са читањем

Биљна ткива

Биљна ткива    –   презентација

Тело виших биљака је структурно и функционално диференцирано споља на органе, а изнутра на различита ткива. Таква диференцираност тела резултат је прилагођавања ових организама на услове какви владају на копну, а то значи истовремено живот у две различите средине, изданак у атмосфери, а корен у земљишту.

Свако ткиво се одликује нарочитом структуром и функцијом која га разликује од других ткива. Разлике су засноване на разликама у ћелијама и начину како су оне повезане.

У телу биљака разликују се две групе ткива:

1.Творна или меристемска ткива која граде ћелије које се непрекидно деле и од њих настају друга ткива.

2.Трајна ткива која граде диференциране ћелије, које су изгубиле способност деобе и обављају одређену функцију у организму. Наставите са читањем