Вируси

Вируси, у преводу живи отрови,  налазе се на  граници живог и неживог.

Нису жива бића јер немају ћелијску организацију, не могу да се хране, обављају метаболичке процесе и да се размножавају без присусутва других организама. Ван ћелије домаћина они не показују особине живих бића. Наставите са читањем

Ekološki faktori

 

Svi činioci spoljašnje sredine koji deluju na živo biće i određuju uslove života na staništu predstavljaju ekološke faktore.

Dele se na biotičke i abiotičke.

BIOTIČKI FAKTORI

1. Uzajamni uticaji izmedju oraganizama

2. Uticaj  čoveka

3. Uticaj  živih bića na spoljašnju neživu sredinu Наставите са читањем

Хемијски састав ћелије

nastavna jedinica 3 hemijski sastav celije proteini i masti

nastavna jedinica 5 nukleinske kiseline 1

nastavna jedinica 6 nukleinska kiselina 2

Хемијски састав ћелије

У хемијском погледу ћелија представља веома сложену творевину у чији састав улази читав низ органских и неорганских једињења.

У ћелији се налазе различити хемијски елементи који улазе у састав различитих једињења и који су у ћелији заступљени у другачијем проценту него у неживој пририди

Најзаступљеније неорганско једињење је вода, а органска једињења специфична за жива бића су угљени хидрати, масти ( липиди) протеини или беланчевине и нуклеинске киселине. Наставите са читањем

Ембрионалне адаптације

презентација  embrionalne adaptacije placenta

Ембрионалне адаптације

У току ембриогенезе код кичмењака се формирају ембрионални омотачи који служе за развој и преживљавање ембриона.

Код водених организама једини омотач је жуманцетна кеса у којој је смештено жуманце које служи за исхрану. Кичмењаци код којих се једино образује жуманцетна кеса од екстраембрионалних творевина називају се АНАМНИОТИ (циклостоме, рибе, водоземци). Код виших кичмењака формирају се различите екстраембрионалне творевине које штите ембрион од повреда, исушивања,…и ти организми се називају АМНИОТИ (гмизавци птице и сисари). Наставите са читањем

гаструлација

10.casnastavna jedinica gastrulacija

 

Гасрулација

Гасрулација је процес образовања гаструле током које се мења облик, и  структурна организација лоптасте, овалне или дискоидалне бластуле. Током   гаструлације делови бластодерма доспевају у унутрашњост ембриона.   За време овог процеса образују се три слоја ћелија (три клицина листа):

  1. спољни –ектодерм
  2. средишни –месодерм
  3. унутрашњи-ендодерм

Picture2 Наставите са читањем

Рани периоди ембрионалног развића браздање и бластулација

презентација  rani stadijumi embiogeneze brazdanje i blastulacija

Браздање

Прва фаза ембрионалног развића. У питању су брзе митотичке деобе, које нису праћене растом ћелија. Ћелије  које настају браздањем називају се бластомере.  Деобе су нормалне једна на другу.

Период браздања  траје од оплођења до образовања карактеристичног ступња развића бластуле. Наставите са читањем