цитоскелет

Основни елементи цитоскелета су:

 • актински филаменти
 • микротубуле

 Смештени су између цитоплазминих органела и у додиру су са њима и са ћелијском мембраном. Наставите са читањем

Advertisements

Ћелијске органеле

РИБОЗОМИ

Рибосоми нису органеле јер  немају мембрану која их одваја од цитоплазме. Налазе се на  различитим местима у ћелији. Често су везани за спољашњу површину једрове мембране и ендоплазматични ретикулум могу бити и слободни у цитоплазми.

untitled Наставите са читањем

Једро – Nucleus

Једро или нуклеус је ћелијска органела присутна у свим еукариотским ћелијама.

Неке ћелије немају једро нпр.еритроци

Број једара у ћелији може да варира (једно или више).

Положај једра у ћелији може да буде различит нпр у току развића организма заузима централни положај касније може имати различите положаје у ћелији

Облик једра је различит нпр.режњевито се среће код леукоцита, може бити издужено, овално.

Величина једра код соматских ћелија је углавном истих димензија. Наставите са читањем

Ћелијска мембана

Ћелијска мембрана је фина, танка опна, сложеног хемијског састава и структуре која игра веома важну улогу у животу сваке ћелије.

Улога:

 • даје облик ћелији
 • штити ћелију
 • омогућава комуникацију ћелије са спољашњом средином и другим ћелијама
 • регулише транспорт материја у ћелију и из ћелије

Грађа

Анализа хемијског састава ћелије је показала да је она углавном изграђена од липопротеина. И то су протеини заступљени са 60% док липиди са 40%. Поред ових молекула у мембрани се налазе и угљени хидрати али у знатно мањем проценту 5%.

Липиди који граде ћелијску мембрану су фосфолипиди, али има и стероида, холестерола.

Ћелијска мембрана је грађена од два слоја фосфолипида у који су уроњени протеини који нису фиксирани већ се активно крећу.

Membrana Наставите са читањем

Прокариотска ћелија

Ћелија је основна јединица грађе и функције свих живих бића.

У свим ћелијама без обзира на њихову функцију одвијају се одређени процеси:

 • метаболички процеси процеси размене материје и енергије са спољашњом средином. Ту спадају процеси анаболизма синтезе сложених једињења у присуству ензима и уз утрошак енергије и процеси катаболизма разлагање сложених материја у присуству ензима и уз ослобађање енергије.
 • раст тј. увећање масе
 • деоба изузев нервних ћелија
 • кретање (псеудоподије, бичеви) или кретање живе материје у цитоплазми
 • примање дражи из спољашње средине ( рецептори) и реакција  на њих

У живом свету потоје два основна типа ћелија прокариотска ћелија ( без организованог једра ) и еукариотска ћелија ( са организованим једром). Прокариотски тип  ћелије имају бактерије и модрозелене алге док сви остали организми имају еукариотски тип ћелије.

Грађа прокариотске ћелије

360px-Semaprokariota Наставите са читањем