Индивидуално развиће човека

Женске бебе се рађају са око 2000000примарних ооцита у јајницима. Тај број се до седме године смањи на 300000, а од пубертета до менопаузе само 400 сазри и бива ослобођено у јајовод.

У јајовод се ослобађа секундарна ооцита , док тек по уласку сперматозоида се завршава мејоза II. Спајањем мушког иженског нуклеуса настаје зигот. Наставите са читањем

Гаструлација

После ступња бластуле, долази до низа активности у којима се мења облик и структурна организација лоптасте, овалне или дискоидалне бластуле при чему она стиче облик карактеристичан за животињу дате врсте. Овај процес се назива морфогенеза.
Гасрулација је процес образовања гаструле. Током гаструлације делови бластодерма доспевају у унутрашњост ембриона. За време овог процеса образују се три слоја ћелија (три клицина листа): Наставите са читањем

Ране фазе ембрионалног развића

Браздање је прва фаза ембрионалног развића.Тек што се заврши оплођење,  зигот бива захваћен низом митотичких деоба којима се брзо повећава број првих ембрионалних ћелија. Те прве митотичке деобе називамо браздањем. Ћелије које настају браздањем називају се бластомере. Браздање се карактерише брзим деобама које нису праћене растом ћелија . Наставите са читањем

Оплођење ( фертилизација)

Оплођење представља спајање јајне ћелије и сперматозоида при чему настаје зигот или оплођена јајна ћелија.

До  оплођења може доћи у спољашњој средини ( у води ) или у женским репродуктивним органима односно у јајоводу 

Поред тога јајна ћелија има способност да омогући да само један једини сперматозоид исте врсте продре у јајну ћелију. Наставите са читањем

Оогенеза

Јајне ћелије се формирају у јајницима или оваријумима. Тај процес се назива оогенеза.

Мушки гамети су покретни, мањи, специјализовани да предају свој једарни садржај јајету За разлику од њих јајна ћелија  је  непокретно, крупније, не садржи само хаплоидно једро, већ и све остало што сачињава зигот.

Jаје садржи супстанце и изворе енергије који су неопходни за изградњу ембриона све до периода када  их он може сам продуковати.

Оогенеза се састоји из три фазе:

  • Размножавања – пролиферације
  • Раста
  • Сазревања

oogenez-_jpg Наставите са читањем

Сперматогенеза

Сперматогенеза се одвија у зиду семених каналића. Запошиње на ступњу ембриона, наставља се непосредно пре пубертета и траје током читавог живота. Сперматогенеза је релативно брз процес траје 60-65 дана

1-spermatogenesis Наставите са читањем

Ембрионалне адаптације

презентација  embrionalne adaptacije placenta

Ембрионалне адаптације

У току ембриогенезе код кичмењака се формирају ембрионални омотачи који служе за развој и преживљавање ембриона.

Код водених организама једини омотач је жуманцетна кеса у којој је смештено жуманце које служи за исхрану. Кичмењаци код којих се једино образује жуманцетна кеса од екстраембрионалних творевина називају се АНАМНИОТИ (циклостоме, рибе, водоземци). Код виших кичмењака формирају се различите екстраембрионалне творевине које штите ембрион од повреда, исушивања,…и ти организми се називају АМНИОТИ (гмизавци птице и сисари). Наставите са читањем