Гаструлација

После ступња бластуле, долази до низа активности у којима се мења облик и структурна организација лоптасте, овалне или дискоидалне бластуле при чему она стиче облик карактеристичан за животињу дате врсте. Овај процес се назива морфогенеза.
Гасрулација је процес образовања гаструле. Током гаструлације делови бластодерма доспевају у унутрашњост ембриона. За време овог процеса образују се три слоја ћелија (три клицина листа): Наставите са читањем

Ране фазе ембрионалног развића

Браздање је прва фаза ембрионалног развића.Тек што се заврши оплођење,  зигот бива захваћен низом митотичких деоба којима се брзо повећава број првих ембрионалних ћелија. Те прве митотичке деобе називамо браздањем. Ћелије које настају браздањем називају се бластомере. Браздање се карактерише брзим деобама које нису праћене растом ћелија . Наставите са читањем

Оплођење ( фертилизација)

Оплођење представља спајање јајне ћелије и сперматозоида при чему настаје зигот или оплођена јајна ћелија.

До  оплођења може доћи у спољашњој средини ( у води ) или у женским репродуктивним органима односно у јајоводу 

Поред тога јајна ћелија има способност да омогући да само један једини сперматозоид исте врсте продре у јајну ћелију. Наставите са читањем

Оогенеза

Јајне ћелије се формирају у јајницима или оваријумима. Тај процес се назива оогенеза.

Мушки гамети су покретни, мањи, специјализовани да предају свој једарни садржај јајету За разлику од њих јајна ћелија  је  непокретно, крупније, не садржи само хаплоидно једро, већ и све остало што сачињава зигот.

Jаје садржи супстанце и изворе енергије који су неопходни за изградњу ембриона све до периода када  их он може сам продуковати.

Оогенеза се састоји из три фазе:

  • Размножавања – пролиферације
  • Раста
  • Сазревања

oogenez-_jpg Наставите са читањем

Сперматогенеза

Сперматогенеза се одвија у зиду семених каналића. Запошиње на ступњу ембриона, наставља се непосредно пре пубертета и траје током читавог живота. Сперматогенеза је релативно брз процес траје 60-65 дана

1-spermatogenesis Наставите са читањем

Експресија гена

Све ћелије једног вишећелијског организма садрже исте гене, али се разликују по томе што се у њима синтетишу различите врсте протеина. То значи да нису сви гени активни у свакој ћелији тј. не врши се експресија свих гена (синтеза продукта неког гена). Постоје механизми који регулишу експресију гена који одређују који протеини и у којој количини ће се стварати у једној ћелији. Експресија гена је усаглашена са  физиолошким потреба ћелије које зависе од фазе развића, диференцијације, различитих фактора спољашње и унутрашње средине. Наставите са читањем